Category Archives: Ibrah

Mengemban Al-Quran

Mengemban dakwah adalah pengemban al-Quran. Sebab, al-Quran turun kepada Baginda Nabi saw. memang untuk didakwahkan. Allah Swt. berfirman (yang artinya): Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (QS asy-Syu’ara [26]:193-194). Karena itu, sudah selayaknya pengemban dakwah senantiasa berinteraksi dengan al-Quran, ‘bersahabat’… Read More »

Mengemban Al-Quran

Mengemban dakwah adalah pengemban al-Quran. Sebab, al-Quran turun kepada Baginda Nabi saw. memang untuk didakwahkan. Allah Swt. berfirman (yang artinya): Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (QS asy-Syu’ara [26]:193-194). Karena itu, sudah selayaknya pengemban dakwah senantiasa berinteraksi dengan al-Quran, ‘bersahabat’… Read More »

Pembajak Al-Quran

Suatu ketika, Amr bin al-’Ash, sebelum masuk Islam, pernah diutus kepada Musailamah al-Kadzdzâb. Musailamah lalu bertanya, “Apa yang saat ini turun kepada sahabatmu (Muhammad) di Makkah?” Amr menjawab, “Sesungguhnya baru saja turun kepada Muhammad satu surah yang ringkas tetapi padat isinya.” “Apa itu?” tanya Musailamah lagi. Amr kemudian membaca al-Quran surah al-’Ashr, “Wa al-ashr. Inna al-insâna… Read More »

Mengemban Al-Quran

Mengemban dakwah adalah pengemban al-Quran. Sebab, al-Quran turun kepada Baginda Nabi saw. memang untuk didakwahkan. Allah Swt. berfirman (yang artinya): Al-Quran itu dibawa turun oleh Ruh al-Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan (QS asy-Syu’ara [26]:193-194). Karena itu, sudah selayaknya pengemban dakwah senantiasa berinteraksi dengan al-Quran, ‘bersahabat’… Read More »